Bästa metoder för video-SEO för e-handel

Photo by Alexander Shatov on Unsplash

Video blir allt vanligare på e-handelssajter. Ett bra sätt är att använda video för att ge kunderna en djupare förståelse för produkter du säljer samt att bygga upp ditt rykte som en pålitlig expert. Video kan också vara framträdande i Google Sök. Det kan skapa nya upptäcktsvägar för kunder och ökar medvetenheten om ditt företag och ditt varumärke.

Här finns bra tips som Google ger dig