Block Stockholm www.blockstockholm.se

Webbreda ingår i Block Stockholm ett kontorsnätverk för kreatörer av kommunikation och marknadsföring.
Tillsammans sitter vi på Åsögatan 115 i Stockholm, 6 trappor.